Tilbud

Et tilbud er mit bindende tilsagn.

Et tilsagn til, at jeg netop udføre et nærmere defineret stykke arbejde til en aftalt og konkret defineret pris. Tilbuddet kan inkludere nogle eller alle materialer til opgaven eller projektet, ja- alt efter aftale.

Du kan ikke forvente, at arbejdsopgaver der ikke er nævnt i tilbuddet, bliver udført som en del af den tilbudte pris. Det er derfor vigtigt, at du enten mundtligt eller skriftligt beskriver, hvad det er du ønsker jeg skal udføre, så jeg kan give dig et præcist tilbud. Narturligvis mødes vi oftest for en besigtigelse og gennemgang af arbejdsopgaven eller projektet. 

Kontakt mig for en snak på mobil: 28 14 62 70 send mig en SMS / e-mail og gerne med fotos.  cjtotalservice.dk

__

Prisoverslag

Et overslag er en anslået cirkapris.

Et overslag er en pris for arbejdet, som ikke er bindende. Det vil sige, at jeg ikke er forpligtet til at udføre opgaven, og prisen er heller ikke 100% fast. Dermed ved du ikke, hvad arbejdet reelt kommer til at koste. Du kan dog forvente, at jeg som kyndig fagmand rammer nogenlunde tæt på den endelige pris.

Der kan i forbindelse med opgaver til for eksempel ombygninger, renoveringer og udbedringer samt vandskader mv. forekomme eventuelle “uventede overraskelser” så timebehovet og eventuelle materialebehov giver anledning til prisjusteringer.  I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt og mest hensigtsmæssigt at få en overslagspris. Du betaler kun for materialer og det forbrugte antal timer, der er tilgået opgaven. Timeprisen bør således aftales på forhånd. Arbejdets endelige og nøjagtige pris kender du først, når det er udført.

Kontakt mig for en snak på mobil: 28 14 62 70 eller send mig en SMS / e-mail og gerne med fotos.  cjtotalservice.dk

Firma information:

 

CJ Total Service v/ Claus Jørgensen

Hjortevænget 2, 4760 Vordingborg

Mobil: 28 14 62 70
e-mail: info@cjtotalservice.dk

CVR nr.  17 86 40 92

Lunar Bank

Reg.nr- og kontonr: 6695 – 1009251061

Sociale medier: